PL | EN

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wawel”

Śląskie

Założona w 1770 r. pod nazwą „Brandenburg” jako jedna z pierwszych kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku. W kolejnych latach powiększano ją o następne pola górnicze. Znana później jako „Walenty-Wawel”, na początku lat 70. wraz z „Pawłem” utworzyła zakład „Wawel”, który zakończył wydobycie 28 maja 1997 r.

Kopalnie z drona
Kopalnie z drona