PL | EN

Kopalnia Węgla Kamiennego „Jankowice”

Śląskie

Wybudowana przez Donnersmarcków w Rybniku w latach 1913–1915, wydobycie rozpoczęła w 1916 r. W 1944 r. powstał przy niej obóz pracy nr 44. W 1950 r. w wyniku wybuchu metanu zginęło tu 29 górników. Od wielu lat likwidowana, należy do kopalni zespolonej „ROW”.

Kopalnie z drona

Europę otacza ponad 2000 km murów, zapór i ogrodzeń. Ta na granicy polsko-białoruskiej to tylko jedna z konstrukcji. Wraz z redakcjami z Grecji i Hiszpanii sprawdziliśmy, czy mury graniczne spełniły swoją rolę i jakie były ich koszty dla środowiska, mieszkańców, biznesu czy samych migrantów.