PL | EN

Kopalnia Węgla Kamiennego „Sosnowiec”

Śląskie

Po dawnej kopalni zostały dziś budynek nadszybia i wieża szybu „Anna”. Kopalnia narodziła się w 1876 r. jako „Fanny”. W XX w. był to jeden z największych zakładów przemysłowych Sosnowca. Czerwona gwiazda zamontowana na wieży szybowej w czasach socjalizmu odzwierciedlała wykonanie planu wydobycia. 27 października 1981 r., podczas procesu działaczy Solidarności, nieznani sprawcy rzucili przed bramę kopalni trzy fiolki z gazem. Rannych zostało 60 osób.

Kopalnie z drona

Europę otacza ponad 2000 km murów, zapór i ogrodzeń. Ta na granicy polsko-białoruskiej to tylko jedna z konstrukcji. Wraz z redakcjami z Grecji i Hiszpanii sprawdziliśmy, czy mury graniczne spełniły swoją rolę i jakie były ich koszty dla środowiska, mieszkańców, biznesu czy samych migrantów.