PL | EN

Kopalnia Węgla Kamiennego „Grodziec”

Śląskie

Powstała w 1899 r. w Będzinie i działała do 1998 r. Podczas II wojny światowej była to jedyna kopalnia w Zagłębiu Dąbrowskim, która zamiast do firmy Preussag trafiła pod zarząd komisaryczny, a po wyzwoleniu w 1945 r. wysłała 44 wagony z surowcem do odbudowy Warszawy.

Kopalnie z drona

Europę otacza ponad 2000 km murów, zapór i ogrodzeń. Ta na granicy polsko-białoruskiej to tylko jedna z konstrukcji. Wraz z redakcjami z Grecji i Hiszpanii sprawdziliśmy, czy mury graniczne spełniły swoją rolę i jakie były ich koszty dla środowiska, mieszkańców, biznesu czy samych migrantów.