PL | EN

Kopalnia Węgla Kamiennego „Gliwice”

Śląskie

Założona w 1901 r. przez Wiliama Suermondta pod nazwą „Gleiwitzer Grube”. Wydobycie pierwszego węgla datowane jest na 1912 r. W 1923 r. zakład wszedł w skład koncernu Scheringa. Nazwa „Gliwice” funkcjonowała od 1945 r. Kopalnia została zlikwidowana w 2000 r., a na jej terenie powstały tzw. Nowe Gliwice, centrum edukacyjno-biznesowe, w które miasto zainwestowało 24 mln euro. Budynki kopalniane, w dużej mierze zachowane po dziś dzień, to koncepcja architektów Emila i Georga Zillmannów, którzy zaprojektowali również katowickie osiedla Giszowiec i Nikiszowiec. W budynku cechowni siedzibę ma Śląska Sieć Metropolitalna, a w maszynowni – oddział odlewnictwa artystycznego gliwickiego muzeum.

Kopalnie z drona

Europę otacza ponad 2000 km murów, zapór i ogrodzeń. Ta na granicy polsko-białoruskiej to tylko jedna z konstrukcji. Wraz z redakcjami z Grecji i Hiszpanii sprawdziliśmy, czy mury graniczne spełniły swoją rolę i jakie były ich koszty dla środowiska, mieszkańców, biznesu czy samych migrantów.