PL | EN

Kopalnia Węgla Kamiennego „Julian”

Śląskie

Zakład w Piekarach Śląskich powstał już po wojnie. Patronem otwartej w 1954 r. kopalni został pochodzący z Włocławka działacz ruchu robotniczego Julian Marchlewski, znany też jako „Karski”, „Kujawski” lub „Baltazar z Kujaw”. Na początku lipca 1999 r. z części majątku oraz obszaru górniczego kopalnię „Julian” przekształcono w Zakład Górniczy „Piekary”, który w styczniu 2012 r. stał się Kopalnią Węgla Kamiennego „Piekary”.

Kopalnie z drona

Europę otacza ponad 2000 km murów, zapór i ogrodzeń. Ta na granicy polsko-białoruskiej to tylko jedna z konstrukcji. Wraz z redakcjami z Grecji i Hiszpanii sprawdziliśmy, czy mury graniczne spełniły swoją rolę i jakie były ich koszty dla środowiska, mieszkańców, biznesu czy samych migrantów.