PL | EN

Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast”

Śląskie

W wybudowanym w Bieruniu w latach 1972–1975 zakładzie 14 grudnia 1981 r., w odpowiedzi na wprowadzenie stanu wojennego, odbył się najdłuższy powojenny strajk podziemny. Prowadzony na głębokości 650 m, trwał 14 dni. Kopalnia działała samodzielnie od 1972 do 2016 r., a obecnie należy do ruchu Kopalni Węgla Kamiennego „Piast-Ziemowit”.

Kopalnie z drona

Europę otacza ponad 2000 km murów, zapór i ogrodzeń. Ta na granicy polsko-białoruskiej to tylko jedna z konstrukcji. Wraz z redakcjami z Grecji i Hiszpanii sprawdziliśmy, czy mury graniczne spełniły swoją rolę i jakie były ich koszty dla środowiska, mieszkańców, biznesu czy samych migrantów.