PL | EN

Kopalnia Węgla Kamiennego „Murcki”

Śląskie

Na Wzgórzu Murckowskim węgiel wydobywano już w 1657 r., wówczas jeszcze metodą odkrywkową, a wydobycie podziemne to 1796 r. „Błogosławieństwo Emanuela” („Emanuelssegen”), bo tak pierwotnie nazywała się kopalnia, powstało z połączenia istniejących na tych terenach kopalni „Książę-Maria” i „Boże Dary”, a w 1976 r. stworzono tu zakład „Murcki” (od śląskiego słowa „umurckany”, czyli „brudny”). Dziś, po połączeniu ze „Staszicem” w 2010 r. i z „Wujkiem” w 2021 r., jest częścią kopalni „Staszic-Wujek” Polskiej Grupy Górniczej.

Kopalnie z drona

Europę otacza ponad 2000 km murów, zapór i ogrodzeń. Ta na granicy polsko-białoruskiej to tylko jedna z konstrukcji. Wraz z redakcjami z Grecji i Hiszpanii sprawdziliśmy, czy mury graniczne spełniły swoją rolę i jakie były ich koszty dla środowiska, mieszkańców, biznesu czy samych migrantów.