PL | EN

Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowa Ruda”

Dolnośląskie

Pierwsze wzmianki o górnictwie w okolicach Nowej Rudy pochodzą z XV w., ale powstanie samej kopalni datuje się na rok 1781. Wtedy nosiła nazwę „Ruben”, by w 1945 r. stać się „Nową Rudą”. Następne lata to przyłączenie kopalń „Przygórze” oraz „Jan” – 1948 r., przekształcenie w 1954 r. „Jana” w „Słupiec” i ponowne połączenie kopalń w 1971 r. W 1992 r. kopalnia została postawiona w stan likwidacji. Wydobycia ostatecznie zaprzestano w roku 2000. Współcześnie to część Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie, podziemna trasa turystyczna obejmująca spotkanie z duchem kopalni oraz przejazd kolejką elektryczną.

Kopalnie z drona

Europę otacza ponad 2000 km murów, zapór i ogrodzeń. Ta na granicy polsko-białoruskiej to tylko jedna z konstrukcji. Wraz z redakcjami z Grecji i Hiszpanii sprawdziliśmy, czy mury graniczne spełniły swoją rolę i jakie były ich koszty dla środowiska, mieszkańców, biznesu czy samych migrantów.