PL | EN

Kopalnia Węgla Kamiennego „Porąbka-Klimontów”

Śląskie

W 1974 r. powstała w Sosnowcu jako połączenie kopalni „Klimontów” i Mortimer-Porąbka”, zyskując nazwę „Czerwone Zagłębie”. Nazwę „Porąbka-Klimontów” otrzymała w latach 90. i nosiła ją aż do likwidacji w 2000 r.

Kopalnie z drona

Europę otacza ponad 2000 km murów, zapór i ogrodzeń. Ta na granicy polsko-białoruskiej to tylko jedna z konstrukcji. Wraz z redakcjami z Grecji i Hiszpanii sprawdziliśmy, czy mury graniczne spełniły swoją rolę i jakie były ich koszty dla środowiska, mieszkańców, biznesu czy samych migrantów.