PL | EN

Kopalnia Węgla Kamiennego „Budryk”

Śląskie

Budowę najmłodszej z polskich kopalń rozpoczęto w 1979 r., ministerialną koncesję wydobywczą uzyskała ona jednak dopiero w 1994 r. W 2007 r. stała się areną strajków robotniczych ogłoszonych na wieść o planach włączenia „Budryka” do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Obawy o miejsca pracy i żądania płacowe zaowocowały 46 dniami strajku, również pod ziemią, gdzie 30 górników (ze 130 protestujących) podjęło głodówkę. Strajk zakończono w styczniu 2008 r. porozumieniem z zarządem JSW. Szyb VI „Chudów” jest najgłębszym poziomem wydobywczym węgla w Polsce – po pogłębieniu szybu w 2015 r. uzyskano poziom 1290 m.

Kopalnie z drona

Europę otacza ponad 2000 km murów, zapór i ogrodzeń. Ta na granicy polsko-białoruskiej to tylko jedna z konstrukcji. Wraz z redakcjami z Grecji i Hiszpanii sprawdziliśmy, czy mury graniczne spełniły swoją rolę i jakie były ich koszty dla środowiska, mieszkańców, biznesu czy samych migrantów.