PL | EN

Kopalnia Węgla Kamiennego „Polska”

Śląskie

Jej pierwszym właścicielem był Gwidon (Guido) Henckel von Donnersmarck, śląski magnat węglowy. Powstała w 1873 r. i nosiła nazwy „Deutschland” (do 1922 r.) i „Niemcy” (do 1937 r.). Zamknięto ją w 1996 r. Dziś można tam zwiedzać odnowioną wieżę szybową.

Kopalnie z drona

Europę otacza ponad 2000 km murów, zapór i ogrodzeń. Ta na granicy polsko-białoruskiej to tylko jedna z konstrukcji. Wraz z redakcjami z Grecji i Hiszpanii sprawdziliśmy, czy mury graniczne spełniły swoją rolę i jakie były ich koszty dla środowiska, mieszkańców, biznesu czy samych migrantów.