PL | EN

Kopalnia Węgla Kamiennego „Rymer”

Śląskie

Za datę jej powstania przyjmuje się 1 lipca 1896 r., kiedy pola „Johann Jacob” i „Römer” zostały odłączone od kopalni „Emma”. W 1902 r. otrzymała nazwę „Römer” w uznaniu zasług wrocławskiego profesora geologii i paleontologa Ferdinanda von Römera. W 1936 r. zmieniono ją na „Rymer”, by uczcić wojewodę śląskiego Józefa Rymera. Zakład zakończył pracę w 1999 r.

Kopalnie z drona

Europę otacza ponad 2000 km murów, zapór i ogrodzeń. Ta na granicy polsko-białoruskiej to tylko jedna z konstrukcji. Wraz z redakcjami z Grecji i Hiszpanii sprawdziliśmy, czy mury graniczne spełniły swoją rolę i jakie były ich koszty dla środowiska, mieszkańców, biznesu czy samych migrantów.