PL | EN

Kopalnia Węgla Kamiennego „Rozbark”

Śląskie

Stworzony w 1870 r. bytomski zakład fedrował pod nazwą „Rossberg” i „Heinitz”. Pierwotnym właścicielem pól był Hugo I Henckel von Donnersmarck, a w 1890 r. kopalnię przejęła spółka Giesche. Po wojnie, w latach 1945–1949, na terenie kopalni funkcjonował obóz pracy przymusowej. Wydobycie zakończono w 2004 r., a w roku 2007 oryginalny zespół budynków kopalni „Rozbark” został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego. W 2014 r. otwarto w nich Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK.

Kopalnie z drona