PL | EN

Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowy Wirek”

Śląskie

Działała w latach 1954–1995 w Kochłowicach w Rudzie Śląskiej. Często dochodziło w niej do tąpnięć i wydzielania się metanu, np. w 1995 r. w wyniku tąpnięcia zginęło tu pięciu górników. W okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej zbudowano dla pracowników kopalni m.in. ponad 40 bloków mieszkalnych, przedszkole, ambulatorium i sześć domów dwurodzinnych.

Kopalnie z drona

Europę otacza ponad 2000 km murów, zapór i ogrodzeń. Ta na granicy polsko-białoruskiej to tylko jedna z konstrukcji. Wraz z redakcjami z Grecji i Hiszpanii sprawdziliśmy, czy mury graniczne spełniły swoją rolę i jakie były ich koszty dla środowiska, mieszkańców, biznesu czy samych migrantów.