PL | EN

Kopalnia Węgla Kamiennego „Siemianowice”

Śląskie

Utworzona w 1855 r. pod nazwą „Vereinigte Siemianowitzer Steinkohlengruben”, należała do innego z Henckel von Donnersmarcków – Karola (ojca Gwidona). Obszar górniczy był powiększany w kolejnych latach o sąsiednie pola górnicze. Jako „Siemianowice” funkcjonuje od 1945 r. Wydobycia zaprzestano w 1993 r.

Kopalnie z drona

Europę otacza ponad 2000 km murów, zapór i ogrodzeń. Ta na granicy polsko-białoruskiej to tylko jedna z konstrukcji. Wraz z redakcjami z Grecji i Hiszpanii sprawdziliśmy, czy mury graniczne spełniły swoją rolę i jakie były ich koszty dla środowiska, mieszkańców, biznesu czy samych migrantów.