PL | EN

Kopalnia Węgla Kamiennego „Janina”

Małopolskie

Położona w Libiążu w Małopolsce, działa od 1907 r., a wydobycie rozpoczęła w 1910 r. z inicjatywy francuskich inwestorów. W czasie okupacji do pracy w tej kopalni skierowano brytyjskich jeńców, ci jednak uchylali się na tyle skutecznie, że ostatecznie zastąpili ich więźniowie KL Auschwitz. Obecnie zakład należy do Tauronu Wydobycie, a jego złoża stanowią 20% polskich zasobów węglowych.

Kopalnie z drona

Europę otacza ponad 2000 km murów, zapór i ogrodzeń. Ta na granicy polsko-białoruskiej to tylko jedna z konstrukcji. Wraz z redakcjami z Grecji i Hiszpanii sprawdziliśmy, czy mury graniczne spełniły swoją rolę i jakie były ich koszty dla środowiska, mieszkańców, biznesu czy samych migrantów.