PL | EN

Kopalnia Węgla Kamiennego „Sośnica”

Śląskie

Jej historia zaczyna się w 1857 r., od wydobycia z pola górniczego „Eustachius”. Podczas II wojny światowej koncern Göringa skierował tu do pracy angielskich i rosyjskich jeńców wojennych oraz przymusowych pracowników z Bielska-Białej i z Ukrainy. W latach 2005–2015 razem z zakładem „Makoszowy” tworzyła kopalnię dwuruchową. Od 1 maja 2016 r. stanowi niezależną kopalnię KWK „Sośnica”.

Kopalnie z drona

Europę otacza ponad 2000 km murów, zapór i ogrodzeń. Ta na granicy polsko-białoruskiej to tylko jedna z konstrukcji. Wraz z redakcjami z Grecji i Hiszpanii sprawdziliśmy, czy mury graniczne spełniły swoją rolę i jakie były ich koszty dla środowiska, mieszkańców, biznesu czy samych migrantów.