PL | EN

Kopalnia Węgla Kamiennego „Julia”

Dolnośląskie

Wałbrzyska kopalnia, która działała w latach 1770–1996. Nazwę „Fuchs” nosiła od początku istnienia do zakończenia II wojny światowej. W 1945 r. została przemianowana na „Julię”, w latach 1946–1950 funkcjonowała jako „Biały Kamień”, a do 1993 r. nazywała się „Thorez” i odnosiła do francuskiego komunisty Maurice’a Thoreza. Od roku 1993 do końca swojej działalności działała pod pierwotnym imieniem „Julia”. Obecnie teren dawnej kopalni to Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia”, w 2015 r. wpisane do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Narodowego.

Kopalnie z drona

Europę otacza ponad 2000 km murów, zapór i ogrodzeń. Ta na granicy polsko-białoruskiej to tylko jedna z konstrukcji. Wraz z redakcjami z Grecji i Hiszpanii sprawdziliśmy, czy mury graniczne spełniły swoją rolę i jakie były ich koszty dla środowiska, mieszkańców, biznesu czy samych migrantów.