PL | EN

Kopalnia Węgla Kamiennego „Szczygłowice”

Śląskie

Stosunkowo młoda kopalnia – jej budowa zaczęła się w 1957 r., a wydobycie węgla rozpoczęto w 1961 r. Położona jest w Knurowie, a eksploatowane złoża znajdują się w południowej części miasta oraz pod miastem Czerwionka-Leszczyny i gminą Pilchowice. 4 września 2008 r. zapadły się wieża szybu wentylacyjnego oraz dwa budynki, ale nikomu nic się nie stało. 1 kwietnia 2009 r. KWK „Knurów” połączył się z KWK „Szczygłowice”, i odtąd kopalnie te działają jako jedna – „Knurów-Szczygłowice”. Od 1 sierpnia 2014 r. kopalnia należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Kopalnie z drona

Europę otacza ponad 2000 km murów, zapór i ogrodzeń. Ta na granicy polsko-białoruskiej to tylko jedna z konstrukcji. Wraz z redakcjami z Grecji i Hiszpanii sprawdziliśmy, czy mury graniczne spełniły swoją rolę i jakie były ich koszty dla środowiska, mieszkańców, biznesu czy samych migrantów.