PL | EN

Kopalnia Węgla Kamiennego „Morcinek”

Śląskie

Złoża w okolicach Kaczyc badano już w XIX w., podczas wojny Niemcy przeprowadzali odwierty badawcze, a polskie władze do pomysłu wróciły w latach 70. W 1978 r., kiedy rozpoczęto budowę, kopalnia nosiła nazwę „Kaczyce”, a w 1986 r. przemianowano ją i otrzymała patrona – Gustawa Morcinka, śląskiego pisarza, autora książki „Łysek z pokładu Idy”. W roku 1987 oficjalnie otwarto kopalnię, by ją zamknąć w 1997 r., po 10 latach strat spowodowanych m.in. słabym rozpoznaniem złoża i trudnymi warunkami geologicznymi.

Kopalnie z drona

Europę otacza ponad 2000 km murów, zapór i ogrodzeń. Ta na granicy polsko-białoruskiej to tylko jedna z konstrukcji. Wraz z redakcjami z Grecji i Hiszpanii sprawdziliśmy, czy mury graniczne spełniły swoją rolę i jakie były ich koszty dla środowiska, mieszkańców, biznesu czy samych migrantów.