PL | EN

Kopalnia Węgla Kamiennego „Marcel”

Śląskie

To obok koksowni największy zakład przemysłowy w Radlinie. Założony w 1858 r. pod nazwą „Emma”, wydobycie zaczął jednak dopiero w 1883 r. Obecna nazwa to również pseudonim dawnego pracownika kopalni, uczestnika powstań śląskich i działacza komunistycznego Józefa Kolorza. Od 2016 r. „Marcel” należy do kopalni „ROW”.

Kopalnie z drona

Europę otacza ponad 2000 km murów, zapór i ogrodzeń. Ta na granicy polsko-białoruskiej to tylko jedna z konstrukcji. Wraz z redakcjami z Grecji i Hiszpanii sprawdziliśmy, czy mury graniczne spełniły swoją rolę i jakie były ich koszty dla środowiska, mieszkańców, biznesu czy samych migrantów.