PL | EN

Kopalnia Węgla Kamiennego „Victoria”

Dolnośląskie

Wałbrzyska kopalnia sąsiadująca z koksownią „Victoria”, do której dostarczała węgiel koksujący. Aktywna w latach 1892–1993, powstała z połączenia trzech zakładów: „Glückhilf”, „Friedenshoffnung” i „Julius”. 29 lipca 1929 r. doszło w niej do wybuchu metanu, w wyniku którego życie straciło 33 górników. W 1984 r. rozpoczęto drążenie szybu „Kopernik”, ale mimo osiągnięcia 80% zakładanej głębokości podjęto decyzję o likwidacji kopalni.

Kopalnie z drona
Kopalnie z drona