PL | EN

Kopalnia Węgla Kamiennego „Jaworzno”

Śląskie

Założona z inicjatywy hrabiego Moszyńskiego w 1792 r., przechodziła przez wiele rąk, m.in. Księstwa Warszawskiego czy Wolnego Miasta Krakowa. W 1999 r. została zlikwidowana, a jej majątek przejął nowo powstały zakład „Sobieski”, który działa do dziś.

Kopalnie z drona