PL | EN

Kopalnia Węgla Kamiennego „Jan Kanty”

Śląskie

W 1920 r. w Jaworznie, w Niedzieliskach, otwarto kopalnię „Jan Kanty”, która w czasie wojny została przemianowana na „Dachs”, po wojnie stała się „Komuną Paryską”, by w 1989 r. powrócić do swej pierwotnej nazwy. Zamknięta w 2000 r.

Kopalnie z drona

Europę otacza ponad 2000 km murów, zapór i ogrodzeń. Ta na granicy polsko-białoruskiej to tylko jedna z konstrukcji. Wraz z redakcjami z Grecji i Hiszpanii sprawdziliśmy, czy mury graniczne spełniły swoją rolę i jakie były ich koszty dla środowiska, mieszkańców, biznesu czy samych migrantów.