PL | EN

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek”

Śląskie

Kopalni towarzyszą osiedla Nikiszowiec, zbudowane dla zatrudnionych w kopalni górników, oraz Giszowiec, które stało się domem dla górników dozoru wyższego. Powstała w 1883 r. na istniejącym wcześniej polu „Morgenroth”. Do 1945 r. była częścią spółki Giesche, a łącząca aktywa spółki kolejka wąskotorowa „Balkan” kursowała aż do 1977 r. Zamknięta w marcu 2018 r.

Kopalnie z drona

Europę otacza ponad 2000 km murów, zapór i ogrodzeń. Ta na granicy polsko-białoruskiej to tylko jedna z konstrukcji. Wraz z redakcjami z Grecji i Hiszpanii sprawdziliśmy, czy mury graniczne spełniły swoją rolę i jakie były ich koszty dla środowiska, mieszkańców, biznesu czy samych migrantów.