PL | EN

Jaki środek transportu najmniej zanieczyszcza środowisko

Działaczka na rzecz klimatu Greta Thunberg postanowiła popłynąć na konferencję klimatyczną ONZ w Nowym Jorku jachtem zeroemisyjnym, aby podkreślić negatywny wpływ lotnictwa na środowisko. Szwedka korzystała wcześniej z podróży koleją. Tymczasem urzędnicy brytyjskiego rządu, odpowiedzialni za walkę z kryzysem klimatycznym, zwiększyli liczbę lotów krajowych w klasie biznes z 2700 w 2017 r. do 4500 w 2018 r. Jaki jest więc wpływ na środowisko samolotów, pociągów, samochodów, autobusów i autokarów? 

Według Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) lotnictwo przyczynia się do ok. 2% światowej emisji dwutlenku węgla na świecie. Organizacja przewiduje, że liczba pasażerów podwoi się i wzrośnie do 8,2 mld w 2037 r. Podczas kilometra lotu krajowego w klasie ekonomicznej, w przeliczeniu na jednego pasażera, trafia do atmosfery 133 g CO₂, a podczas lotu długodystansowego – 102 g CO₂ (dla pierwszej klasy i klasy biznes liczby te są kilka razy wyższe). Podczas lotu w klasie ekonomicznej z Londynu do Nowego Jorku emitowanych jest ok. 0,67 t CO₂ na pasażera, zgodnie z kalkulatorem Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Odpowiada to 11% średniej rocznej emisji spowodowanej przez mieszkańca Wielkiej Brytanii lub wynosi prawie tyle samo, co średnia roczna emisja przypadająca na mieszkańca Ghany. Kilometr pokonany samochodem z silnikiem diesla przez jednego pasażera to 171 g, a przez czterech pasażerów – 43 g emisji CO₂. Podróż autobusem generuje 104 g CO₂ na pasażera, autokarem – 27 g, pociągiem – 41 g, a pociągiem Eurostar – 6 g. Ponadto podczas lotów wydzielane są inne gazy cieplarniane, np. tlenki azotu, zwłaszcza na dużych wysokościach.

Lot z Londynu do Madrytu to emisja 118 kg CO₂ w przeliczeniu na pasażera. Dla podróży pociągiem będą to 43 kg CO₂. Rodzaj pociągu ma również znaczenie. Według danych Eco Passenger podróż koleją z Paryża do Bordeaux (ok. 500 km) emituje 4,4 kg CO₂ na pasażera, a podróż między polskimi miastami, Gdańskiem i Katowicami (ok. 465 km) 61,8 kg. Różnica polega na sposobie produkcji energii elektrycznej: we Francji ok. 75% prądu pochodzi z elektrowni atomowych, a w Polsce ok. 80% energii elektrycznej powstaje ze spalania węgla.

Gdyby przemysł lotniczy był krajem, znalazłby się wśród 10 największych emitentów dwutlenku węgla na świecie. Rozwiązaniem są koleje dużych prędkości oraz te zasilane energią słoneczną. W przyszłości pojawią się samoloty napędzane energią elektryczną, może również nastąpić powrót do sterowców (zeppelinów) wypełnionych helem.

Pozostałe wydania
Naciskając „Zapisz się”, wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera Brief przez Outriders Sp. not-for-profit Sp. z o.o. i akceptuję regulamin.
Zapisz się