PL | EN

Polska

Polska jest państwem położonym w Europie Środkowej. Populacja liczy 38 mln ludzi, z czego narodowość polską deklaruje 97%. Polacy od XIX wieku emigrowali zarobkowo, stąd też są obecni w wielu krajach na świecie, a liczbę polskich paszportów szacuje się na 60 mln. W stolicy, Warszawie, żyje ok. 1,7 mln ludzi. Polska gospodarka jest gospodarką mieszaną, 25% PKB przypada na sektor państwowy. Głównym partnerem handlowym są Niemcy, trafia tu aż 25% eksportu. Najważniejszym sektorem gospodarki są usługi, następnie przemysł i rolnictwo. Obszary chronione zajmują w Polsce aż 22% powierzchni. Lasy pokrywają 29% terytorium kraju, ale w wyniku krajowego programu zwiększania lesistości ich liczba ciągle się zwiększa. Największymi zwierzętami żyjącymi w Polsce są żubr i łoś.  
Kontynent
Stolica
Warsaw
Powierzchnia
312679 km2
Populacja
38437239 mln
Domena
.pl
Kod kraju
48
Polska w Outriders

Europę otacza ponad 2000 km murów, zapór i ogrodzeń. Ta na granicy polsko-białoruskiej to tylko jedna z konstrukcji. Wraz z redakcjami z Grecji i Hiszpanii sprawdziliśmy, czy mury graniczne spełniły swoją rolę i jakie były ich koszty dla środowiska, mieszkańców, biznesu czy samych migrantów.

Zobacz z bliska, jak wygląda jedna z najbardziej uregulowanych przez człowieka rzek w Europie.