PL | EN

Zdrowie psychiczne młodych ludzi

Ubóstwo i korzystanie z mediów społecznościowych to dwa kluczowe czynniki nasilające problemy psychiczne wśród młodych dziewcząt i powodujące, że są one bardziej narażone na samookaleczenie niż chłopcy – wynika z badania naukowców z Uniwersytetu Warwick, w którym wzięło udział ponad 11 tys. 14-latków. Zjawisko to nasila się w związku z nierównością płci, seksizmem i presją wizerunkową. 15% ankietowanych zgłosiło samookaleczenie w ciągu roku poprzedzającego badanie. Dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców przyznało się do samookaleczenia. Nastolatki z najuboższych rodzin o 48% częściej zgłaszały niewielkie zadowolenie z życia niż ich rówieśnicy z najbogatszych środowisk. Prawie dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców czuło się „całkowicie nieszczęśliwymi”. Dziewczęta ponad trzy razy częściej niż chłopcy uważają się za mniej wartościowe. Naukowcy twierdzą, że dziewczęta czują, że nie pasują do otaczającego ich świata i często porównują się do innych ludzi, którzy mają według nich lepsze życie.

W latach 2017–2018 26,3% uczniów kwalifikujących się do bezpłatnych posiłków szkolnych w Wielkiej Brytanii podjęło studia w porównaniu z 44,9% uczniów, którzy nie otrzymywali w szkole bezpłatnych posiłków z powodu zamożności rodziny. Odsetek biedniejszych uczniów rozpoczynających naukę wzrósł o zaledwie 0,1 pkt. proc., podczas gdy odsetek uczniów zamożniejszych wzrósł o 1 pkt. proc. Różnica między tymi dwiema grupami w kwestii podjęcia studiów wzrosła w latach 2017–2018 do ​​18,6 pkt. proc. na korzyść studentów zamożniejszych. To największa różnica od dekady.

Na uczelnie w Wielkiej Brytanii trafia coraz więcej studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ale nie zawsze otrzymują tam odpowiednie wsparcie, ponieważ uczelnie nie są przystosowane do ich potrzeb. Według Office for National Statistics liczba studentów z zaburzeniami społecznymi i komunikacyjnymi wzrosła z 2815 w latach 2010–2011 do 10 595 w latach 2017–2018. Odczuwają oni nadmierny stres w sytuacjach społecznych, potrzebują więcej czasu na przetwarzanie informacji i rozpraszają ich hałas i jasne światła.

Pozostałe wydania
Naciskając „Zapisz się”, wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Outriders Sp. not-for-profit Sp. z o.o. i akceptuję regulamin.
Zapisz się