PL | EN

Indonezyjskie namorzyny oraz brak wody na Bliskim Wschodzie

Latem 2021 r. temperatury na Bliskim Wschodzie wzrosły do 50°C o prawie 7°C więcej niż normalnie. Związane z ocieplającym się klimatem znaczące niedobory wody mogą wywołać w regionie konsekwencje społeczne i polityczne. Spada nie tylko ilość wody, lecz także jej jakość woda jest coraz bardziej zanieczyszczona i uboga w tlen. W 2030 r. w Tunezji zabraknie wody, aby zaopatrzyć mieszkającą tam ludność. Mniejsze opady śniegu w Iraku i Maroku pogorszą sytuację rolników, a ze skutkami suszy już zmaga się Syria. 

W ostatniej dekadzie miliony mieszkańców półpustynnego Sahelu zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów z powodu przemocy oraz braku bezpieczeństwa żywnościowego i ekonomicznego. Częściowo winne sytuacji są zmiany klimatu, które powodują coraz częstsze susze i powodzie, oraz gwałtowny wzrost populacji, wylesianie i nadmierny wypas bydła. Dzięki rozpoczętemu w 2007 r. projektowi Wielkiego Zielonego Muru tylko w Nigrze przywrócono już pod uprawy 400 tys. ha gruntów – stan gleby się poprawił, a plony prosa, orzeszków ziemnych, fasoli i sezamu są coraz obfitsze. 

W Indonezji zniknęło do 40% lasów namorzynowych, obecnie zyskują one jednak na popularności. Hodowcy ryb doceniają zdolność namorzynów do tworzenia ochronnego zielonego pasa, który pomaga uniknąć erozji wybrzeża. W ramach projektu Associate Mangrove Aquaculture lokalni hodowcy uczą się, jak tworzyć nowe wały i systemy śluz do regulacji przepływu wody. W regionie Kendal były rybak Wasito prowadzi projekt z młodzieżą i lokalnymi mieszkańcami sadzi namorzyny i uczy o znaczeniu tych roślin w środowisku.

Hej! Zainteresował Cię nasz Magazyn? Możesz otrzymywać go regularnie. Podaj swój adres e-mail, a co piątek trafi do Ciebie nasz przegląd istotnych i sprawdzonych informacji ze świata. Miłego czytania!
Naciskając „Zapisz się”, wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Outriders Sp. not-for-profit Sp. z o.o. i akceptuję regulamin.
Czytaj również
Stan rzeki Kolorado oraz wpływ pożarów lasów na zasoby wodne
Stan rzeki Kolorado oraz wpływ pożarów lasów na zasoby wodne
Rzeka Kolorado jest obecnie najbardziej zagrożoną drogą wodną w USA. Zapewnia ona niezbędne zasoby wody pitnej milionom ludzi na zachodzie kraju – w tym w dużych miastach – oraz nawadnia miliony ha gruntów rolnych w bardzo ważnym regionie rolniczym. Raport organizacji non-profit American Rivers wymienia również wśród dziesięciu najbardziej zagrożonych w Stanach rzek Snake i […]
Brak wody a konieczność dbania o higienę
Brak wody a konieczność dbania o higienę
82% wiejskich gospodarstw domowych w Indiach nie ma dostępu do bieżącej wody. Rząd indyjski zaplanował wydanie 50 mld dol. na doprowadzenie wody do każdego gospodarstwa do 2024 r. oraz wyznaczył limit zużycia średnio 55 l wody na mieszkańca dziennie. Jednak takie rozwiązanie ma swoje ograniczenia, ponieważ potrzeby człowieka są większe (podczas wzięcia prysznica zużywa się […]
Słone bagna i lasy namorzynowe: znaczenie i ochrona
Słone bagna i lasy namorzynowe: znaczenie i ochrona
Największy w Europie projekt odbudowy siedlisk przybrzeżnych, realizowany na wyspie Wallasea w Essex w Anglii, jest buforem chroniącym tereny przybrzeżne przed podnoszącym się poziomem oceanów. Słone bagna, laguny i tereny błotniste zostały uformowane z ponad 3 mln t londyńskiej gliny wydobytej podczas budowy linii kolejowej Crossrail. Tereny podmokłe na całym świecie zmniejszają wysokość fal i […]
Zmiany klimatu a uprawy soi, kukurydzy, pszenicy i kawy
Zmiany klimatu a uprawy soi, kukurydzy, pszenicy i kawy
Zgodnie z prognozami naukowców gorętszy i suchszy klimat pomoże rolnikom w Azji, a zaszkodzi farmerom w Ameryce Północnej, Europie i Afryce. W latach 2050–2100 światowe plony kukurydzy i soi mogą spaść o 5% (na środkowym zachodzie USA nawet o ok. 20%). W związku ze zmianami klimatu rolnicy będą musieli skuteczniej dbać o to, aby gleba […]
Seria katastrof naturalnych na świecie
Seria katastrof naturalnych na świecie
Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że prawie 2 mln mieszkańców Mozambiku potrzebuje pilnej pomocy humanitarnej w związku z powodziami wywołanymi przez cyklon Idai. W wyniku jego uderzenia zginęło co najmniej 598 osób, a ponad 600 tys. musiało opuścić swoje domy. Bardzo ucierpiał centralny rejon Mozambiku, w którym produkuje się najwięcej żywności. Pod wodą zniknęło ponad 0,5 […]
Pozostałe wydania