PL | EN

Zielony pochówek oraz sępy a emisja dwutlenku węgla

Kalifornia jest piątym stanem USA po Waszyngtonie, Kolorado, Vermoncie i Oregonie, który zalegalizował kompostowanie ludzkich zwłok. Proces polega na umieszczeniu ciała zmarłego w stalowej skrzyni z biodegradowalnymi materiałami, takimi jak wióry drzewne i kwiaty. Po 30 do 60 dniach ciało rozkłada się i przekształca w glebę, którą można zwrócić krewnym. Popyt na tego typu zielony sposób pochówku systematycznie rośnie. Kremacja, która stanowi ponad połowę pochówków, to z kolei proces energochłonny, emitujący do atmosfery substancje chemiczne, takie jak dwutlenek węgla. 

22 gatunki żerujących na padlinie sępów redukują emisję dwutlenku węgla o dziesiątki mln t metrycznych rocznie, ograniczając jednocześnie emisję metanu. Rozkładające się ciała zwierząt uwalniają gazy cieplarniane, większości tych emisji można jednak zapobiec, jeśli sępy jako pierwsze dotrą do szczątków. Pojedynczy sęp zjada od 0,2 do 1 kg tuszy dziennie, w zależności od gatunku ptaka. Każdy niezjedzony kilogram naturalnie rozkładającej się tuszy emituje ok. 0,86 kg ekwiwalentu CO₂. 

Producentom rolnym trudno jest ilościowo określić wpływ na środowisko poszczególnych praktyk zrównoważonego rolnictwa, co spowalnia postęp sektora rolniczego na drodze do osiągnięcia zerowej emisji netto. Dlatego CarbonSpace, start-up z siedzibą w Dublinie, monitoruje i rozlicza emisję i sekwestrację CO₂ z użytkowanych gruntów rolnych dzięki opartej na technologii satelitarnej oraz algorytmach uczenia maszynowego platformie do śledzenia śladu węglowego w całym łańcuchu dostaw zwierząt gospodarskich.

Wersja audio dostępna
dla Patronek i Patronów
Czytaj również
Groźny metan i globalne emisje gazów cieplarnianych
Najgroźniejsze gazy cieplarniane emitowane w wyniku działalności człowieka to dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu. Przedostają się one do górnej części atmosfery, gdzie zatrzymują ciepło, czym powodują globalne ocieplenie. Gazy te z czasem się rozkładają lub są wchłaniane przez oceany, rośliny, glebę i skały na powierzchni Ziemi. Człowiek emituje jednak tak wiele gazów, że docierają […]
Lasy tropikalne pochłaniają coraz mniej dwutlenku węgla
Zmniejsza się zdolność lasów tropikalnych do pochłaniania dwutlenku węgla, co może przybliżyć katastrofę klimatyczną na świecie. Obecnie lasy tropikalne pochłaniają o jedną trzecią mniej CO₂ niż w latach 90. z powodu wyższych temperatur, susz i wylesiania. Absorpcja dwutlenku węgla z atmosfery przez lasy tropikalne osiągnęła najwyższy poziom w latach 90., kiedy pochłonęły one z powietrza […]
Najwięksi truciciele z branży paliw kopalnych
20 największych firm z branży paliw kopalnych przyczyniło się do 35% światowych emisji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla i metanu) od 1965 r. To w sumie 480 mld t równoważnika dwutlenku węgla (CO2e) – wskazują badania Climate Accountability Institute. Emisje te powstały w wyniku wydobycia – ropy, węgla i gazu – przez firmy należące zarówno do […]
Cement przyjazny środowisku i zeroemisyjne miasta
W pionierskim doświadczeniu firmom Heirloom Carbon Technologies i CarbonCure Technologies udało się wpompować 37 kg dwutlenku węgla do świeżo wylanej partii betonu. Pracownicy wstrzykiwali CO₂ do pochodzącej z recyklingu wody wykorzystywanej do produkcji tego kompozytu. Celem eksperymentu było opracowanie technologii umożliwiającej przechowywanie w betonie pobranego z powietrza dwutlenku węgla, aby zmniejszyć ślad węglowy produkowany przez […]
Produkcja żywności a emisje gazów cieplarnianych
W krajach rozwiniętych dieta bogata w mięso, nabiał i jaja musi zostać ograniczona, jeżeli powstałe podczas produkcji żywności emisje gazów cieplarnianych mają zostać zmniejszone do bezpiecznego poziomu. Obecnie rolnictwo i wytwarzanie żywności odpowiadają za ok. 1/3 światowej produkcji gazów cieplarnianych (blisko 16 mld t dwutlenku węgla rocznie między 2012 a 2017 r.). Naukowcy z m.in. Oxford Martin School […]
Pozostałe wydania
Naciskając „Zapisz się”, wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Outriders Sp. not-for-profit Sp. z o.o. i akceptuję regulamin.
Zapisz się