PL | EN

„Latające” węże i śpiewająca rewolucja pasówek białogardłych

„Latające” węże falują w locie, co jest funkcjonalnym i dokładnie skoordynowanym sposobem zwiększającym stabilność zwierzęcia podczas dynamicznego poruszania się w powietrzu. Węże przez kilka sekund opadają w locie lub szybują z prędkością ok. 40 km/h. W powietrzu poruszają żebrami i mięśniami, aby ich ciało przybrało kształt przypominający spadochron lub skrzydło. W ten sposób wąż zwiększa swoją powierzchnię nośną. Badania naukowców mogą posłużyć do stworzenia latającego robota poszukiwawczo-ratunkowego.

Rekiny wielorybie, największe na świecie ryby, mają małe zęby osłaniające gałki oczne. To tzw. ząbki skórne, które pomagają chronić oczy przed uszkodzeniami. Inne kręgowce nie mają takiej osłony oczu. Podobne ząbkowe łuski w kształcie litery V pokrywają również skórę różnych gatunków rekinów, co pozwala im pływać szybciej i ciszej.

Refren śpiewu kanadyjskiej pasówki białogardłej zmienił się w ciągu ostatnich 50 lat i zamiast powtórzeń zestawu trzech nut pod koniec śpiewu, teraz ptaki powtarzają zestawienie dwóch nut. Samiec pasówki białogardłej – podobnie jak wiele innych gatunków ptaków – śpiewa, aby sygnalizować zasięg swojego terytorium i przyciągać uwagę samic. Każdy ptak ma swój własny sposób na rozpoczęcie śpiewu, ale wszystkie mają wspólne zakończenie. Początkowo naukowcy uważali, że zjawisko dotyczy tylko pasówek białogardłych zamieszkujących zachodnią Kanadę, jednak nowy sposób śpiewu rozprzestrzenił się od Jukonu po północno-wschodnie tereny Stanów Zjednoczonych. Wprawdzie wiele gatunków ptaków zmienia swój śpiew w miarę upływu czasu, ale dzieje się to zwykle w lokalnych populacjach – to raczej regionalny „dialekt” niż nowa norma dla całego gatunku.

Hej! Zainteresował Cię nasz Magazyn? Możesz otrzymywać go regularnie. Podaj swój adres e-mail, a co piątek trafi do Ciebie nasz przegląd istotnych i sprawdzonych informacji ze świata. Miłego czytania!
Naciskając „Zapisz się”, wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Outriders Sp. not-for-profit Sp. z o.o. i akceptuję regulamin.
Czytaj również
Stan populacji ptaków na świecie a wpływ działań człowieka
Stan populacji ptaków na świecie a wpływ działań człowieka
Na podstawie badań stopnia ingerencji w życie ptaków z siedlisk zdominowanych przez człowieka eksperci z Finlandii, Danii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii wydali ostrzeżenie dla 80% z 6 tys. przebadanych gatunków ptaków na świecie. Chociaż niektóre gatunki potrafią się przystosować, wiele jest bezbronnych wobec urbanizacji, zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu. W związku z rosnącą presją ze […]
Chruścielowiec białogardły – bohater niezwykle rzadkiej ewolucji iteratywnej
Chruścielowiec białogardły – bohater niezwykle rzadkiej ewolucji iteratywnej
Z najnowszego raportu o stanie ziemskiej przyrody Organizacji Narodów Zjednoczonych wynika, że życie w morzach i oceanach zanika jeszcze szybciej niż życie na lądzie. Główną przyczyną jest komercyjne rybołówstwo, często prowadzone przez potężne korporacje. Ogromne szkody wyrządzają przybrzeżne hodowle ryb, a morskie obszary chronione to fikcja – połowy odbywają się tam częściej niż na obszarach […]
Działania na rzecz ochrony rekinów i ptaków morskich
Działania na rzecz ochrony rekinów i ptaków morskich
Z badań przeprowadzonych przez BirdLife International, Uniwersytet Wschodniej Anglii i British Antarctic Survey wynika, że gdyby powstały wszystkie proponowane morskie obszary chronione (MPA), to stała ochrona terytoriów mających dla pingwinów wysoką wartość pod względem jakości środowiska wzrosłaby o pomiędzy 49 a 100%, w zależności od gatunku tych ptaków. Pingwiny są uważane za gatunki wskaźnikowe – stan ich populacji […]
Wpływ zmian klimatu na populację ptaków i pasożytów
Wpływ zmian klimatu na populację ptaków i pasożytów
Czy cieplejsza planeta będzie miejscem z większą liczbą pasożytów i chorób? Chociaż zwiększa się zasięg niebezpiecznych pasożytów, np. kleszczy, komarów i świdrowca Trypanosoma cruzi, może to być raczej wyjątek niż reguła. Naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtonu przeanalizowali 85 gatunków pasożytów – większość z nich odnotowała spadek populacji w ciągu ostatnich 140 lat, porównywalny z najbardziej zagrożonymi […]
Ptaki, słonie i ludzie – próby adaptacji do zmian klimatu
Ptaki, słonie i ludzie – próby adaptacji do zmian klimatu
Badacze w Amazon Biodiversity Center niedaleko Manaus przeanalizowali 77 gatunków ptaków w ciągu ostatnich 40 lat i stwierdzili, że prawie każdy znaleziony przez nich niemigrujący gatunek jest coraz mniejszy, a jedna trzecia badanych ptaków ma większe skrzydła. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tych zmian jest globalne ocieplenie – mniejsze ciała lepiej znoszą wyższe temperatury, a większe skrzydła […]
Pozostałe wydania