PL | EN

Masowe wymieranie gatunków w późnym dewonie i antropocenie

Masowe wymieranie w późnym dewonie, ok. 374 mln lat temu, mogło być spowodowane zmianą klimatu, która zniszczyła warstwę ozonową. Spowodowało to wzrost poziomu niebezpiecznego dla życia promieniowania ultrafioletowego, które dotarło na Ziemię. Wyginęło wtedy ok. 40% wszystkich organizmów morskich, przede wszystkim fauna koralowa. Badacze przeanalizowali zarodniki pobrane ze skamielin roślin z tamtego okresu i odkryli, że niektóre z nich były zniekształcone, co wskazuje na to, że DNA ich komórek mogło zostać uszkodzone przez promieniowanie ultrafioletowe.

Naukowcy ostrzegają przed przyspieszeniem szóstego masowego wymierania dzikich zwierząt – obecnie 515 gatunków kręgowców lądowych (w XX w. wyginęły co najmniej 543 gatunki kręgowców) znajduje się na krawędzi wyginięcia i prawdopodobnie zniknie w ciągu najbliższych 20 lat. To m.in. nosorożec sumatrzański, strzyżyk wyspowy, żółw słoniowy i drzewołaz wytworny. 

Badacze zwracają uwagę na efekt domina utrata jednego gatunku powoduje wymieranie innych, zależnych od niego. Analiza obejmuje 29 400 gatunków kręgowców lądowych opisanych w Czerwonej księdze gatunków zagrożonych, publikowanej przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) i organizację BirdLife International. Naukowcy zidentyfikowali 515 gatunków kręgowców lądowych o populacji poniżej 1000 osobników, a około połowa z nich ma mniej niż 250 osobników. Badacze odkryli, że populacje 388 gatunków kręgowców lądowych wynosiły poniżej 5 tys. osobników, a zdecydowana większość (84%) żyła w tych samych regionach, co gatunki o populacji poniżej 1000 osobników, tworząc warunki sprzyjające efektowi domina. Masowe wymieranie jest spowodowane przede wszystkim ingerencją człowieka wzrostem populacji, niszczeniem siedlisk zwierząt, handlem dziką fauną i florą, zanieczyszczeniem środowiska oraz zmianami klimatu – i zagraża istnieniu gatunku ludzkiego.

Więcej informacji: Środowisko
Hej! Zainteresował Cię nasz Magazyn? Możesz otrzymywać go regularnie. Podaj swój adres e-mail, a co piątek trafi do Ciebie nasz przegląd istotnych i sprawdzonych informacji ze świata. Miłego czytania!
Naciskając „Zapisz się”, wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Outriders Sp. not-for-profit Sp. z o.o. i akceptuję regulamin.
Czytaj również
Nowa metoda badań naukowych pozwala dokładnie ustalić liczebność gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem
Nowa metoda badań naukowych pozwala dokładnie ustalić liczebność gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem
Nowa metoda naukowa, oparta na zaawansowanych modelach statystycznych, pozwala dokładnie ustalić liczebność gatunków zwierząt, które mogą być zagrożone wyginięciem. Z badań wynika, że ponad 600 gatunków mogło zostać błędnie sklasyfikowanych jako bezpieczne. Udało się również ustalić dane, których naukowcy nie potrafili dotąd zebrać, kolejnych 100 gatunków. One również mogą wyginąć, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie […]
Światowa pandemia płazów
Światowa pandemia płazów
Chytridiomikoza, choroba grzybicza skóry, dziesiątkuje populacje płazów na całym świecie. Badacze szacują, że spowodowała już wymarcie 90 gatunków płazów i wyraźny spadek liczebności co najmniej 491 innych gatunków w ciągu ostatnich 20 lat. Według dr. Benjamina Scheele’a, głównego autora badania, jest to „największa odnotowana utrata bioróżnorodności w wyniku choroby”. Naukowcy uważają, że globalizacja i handel […]
Jak rośliny i zwierzęta przystosowują się do zmian klimatycznych?
Jak rośliny i zwierzęta przystosowują się do zmian klimatycznych?
Ciepłe i deszczowe lato w 2019 r. przyczyniło się do wzrostu liczby motyli na Wyspach Brytyjskich. Odnotowano wzrost populacji ponad połowy gatunków, ponieważ roślinność miała odpowiednie warunki do rozwoju. Część gatunków motyli migruje na północ w związku z ociepleniem klimatu. Niektóre nie potrafią dostosować się do zmian klimatycznych, np. populacja przeplatki atali zmniejszyła w ciągu […]
Wirus ptasiej grypy w Wielkiej Brytanii i zagrożone gatunki wędrowne
Wirus ptasiej grypy w Wielkiej Brytanii i zagrożone gatunki wędrowne
Wg raportu British Trust for Ornithology i Królewskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków od ataku wirusa ptasiej grypy w 2021 r. Wielka Brytania straciła m.in. ponad 75% populacji wydrzyka wielkiego. Wirus spowodował też spadek liczebności populacji rybitwy różowej o 21% – gatunek ten jest najrzadszym lęgowym ptakiem morskim w Wielkiej Brytanii, z tylko jedną regularną kolonią lęgową. […]
Zmiany w Czerwonej księdze gatunków zagrożonych
Zmiany w Czerwonej księdze gatunków zagrożonych
Nielegalny handel dziką fauną i florą jest obecnie czwartym najbardziej dochodowym biznesem na świecie, po handlu narkotykami, bronią i ludźmi. Przedstawicieli gatunków zagrożonych wyginięciem (np. salamandry olbrzymiej chińskiej) przemyca się, żeby handlować ich mięsem i, jak w przypadku łuskowcowatych przemycanych z Afryki i Azji, drogocennymi łuskami i mięsem. Dwa z ośmiu gatunków łuskowcowatych są obecnie […]
Pozostałe wydania