PL | EN

Dobrostan ryb i zwierząt hodowlanych oraz chów klatkowy

Nadzorująca globalny system certyfikacji ryb hodowlanych Rada Zarządzania Akwakulturą (ASC) prowadzi konsultacje w sprawie nowych standardów dobrostanu zwierząt, w tym bardziej humanitarnych praktyk uboju. Ryby hodowlane z etykietą ASC będą musiały m.in. zostać ogłuszone przed zabiciem. Możliwe, że Marine Stewardship Council (MSC), wiodąca organizacja certyfikująca dzikie rybołówstwo, wprowadzi własne standardy dobrostanu – dzikie ryby zwykle giną z powodu uduszenia na pokładzie trawlera, rzadko są ogłuszane i mogą być patroszone przed śmiercią.

Po nieudanej wysyłce cieląt z Francji do Algierii coraz silniejsze są głosy wzywające do wprowadzenia unijnego zakazu eksportu żywych zwierząt gospodarskich. 780 przeznaczonych na rzeź młodych byczków nie zostało sprowadzonych na ląd z powodu nieprawidłowych świadectw zdrowia. Biurokratyczne nieporozumienie trwało trzy tygodnie – zwierzęta tkwiły na statku, a następnie zostały we Francji „uśmiercone z powodu nagłych okoliczności”. Nowa Zelandia wprowadzi zakaz wywozu żywych zwierząt w kwietniu 2023 r.

Fundacja Otwarte Klatki walczy o zakończenie chowu klatkowego w Polsce. Prawie 1,5 mln obywatelek i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej już podpisało się pod postulatem zakazu stosowania klatek w hodowli zwierząt gospodarskich. Tymczasem szwajcarscy wyborcy odrzucili w referendum propozycję zakazu hodowli przemysłowej zwierząt. Rządowa aplikacja VoteInfo podała wstępny wynik: 62,86% głosujących opowiedziało się przeciwko propozycji uznania ochrony godności zwierząt gospodarskich, takich jak bydło, kurczaki i świnie, za wymóg konstytucyjny.

Wersja audio dostępna
dla Patronek i Patronów
Pozostałe wydania
Naciskając „Zapisz się”, wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Outriders Sp. not-for-profit Sp. z o.o. i akceptuję regulamin.
Zapisz się