PL | EN

Wieloaspektowy wpływ wydobycia piasku rzecznego na środowisko

Jeżeli utrzyma się obecne tempo wzrostu zapotrzebowania na piasek budowlany, to do 2050 r. mogą się wyczerpać jego światowe zasoby. To drugi po wodzie najczęściej zużywany przez człowieka zasób naturalny. Piasek budowlany wydobywa się, często nielegalnie, z byłych i obecnych środowisk wodnych, takich jak rzeki i jeziora oraz ich brzegi, co powoduje wieloaspektową degradację środowiska. Obecnie świat zużywa ok. 50 mld t piasku rocznie. Do wybudowania domu potrzeba ok. 200 t piasku, 30 tys. t piasku na kilometr autostrady i 12 mln t piasku na elektrownię jądrową.

Na eksploatowanym podczas wydobycia piasku obszarze zmniejsza się różnorodność biologiczna, od flory i fauny wodnej i przybrzeżnej po cały obszar zalewowy, spada jakość wody i dostęp do niej, spada również jakość powietrza i gleby, obniżają się i zmieniają koryto oraz bieg rzeki, erodują jej brzegi. Wydobycie piasku odczuwają także położone nad rzekami miejscowości i rolnictwo, gdyż zmienia się system wód gruntowych. Nadmierne wydobycie piasku z koryta rzek stanowi zagrożenie dla stabilności mostów i konstrukcji takich jak rurociągi.

Przykładem negatywnych skutków wydobycia piasku są prace na rzece Ćambal w Indiach. To właśnie Indie oraz Chiny wydobywają najwięcej piasku budowlanego na świecie, w tempie przekraczającym możliwości naturalnej odnowy zasobów. Czy istnieją alternatywy dla wydobycia i wykorzystania piasku budowlanego? To m.in.: sztuczny piasek i przetworzone kruszywo, piasek żużlowy, sproszkowane szkło, piasek wydmowy, przetworzony pył z kamieniołomów, piasek morski, popioły lotny i denny, odpady z rozbiórki budowlanej oraz z obróbki aluminium.

Wersja audio dostępna
dla Patronek i Patronów
Hej! Zainteresował Cię nasz Magazyn? Możesz otrzymywać go regularnie. Podaj swój adres e-mail, a co piątek trafi do Ciebie nasz przegląd istotnych i sprawdzonych informacji ze świata. Miłego czytania!
Naciskając „Zapisz się”, wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Outriders Sp. not-for-profit Sp. z o.o. i akceptuję regulamin.
Czytaj również
Jak Darfur Północny radzi sobie z kryzysem klimatycznym?
Jak Darfur Północny radzi sobie z kryzysem klimatycznym?
Pionierski projekt irygacyjny w Darfurze Północnym, jednej z prowincji Sudanu, pomaga zakończyć „pierwszy konflikt wywołany zmianą klimatu”, jak twierdzi część ekspertów. Wojna, w której zginęło ok. 400 tys. ludzi, wybuchła w 2003 r. i zmusiła miliony osób do opuszczenia domów. Obecnie opady deszczu wynoszą tu 20 cm rocznie. Rosną średnie temperatury powietrza, ziemia pustynnieje w […]
Gwałtowne powodzie – jak im zapobiegać i ograniczać szkody
Gwałtowne powodzie – jak im zapobiegać i ograniczać szkody
Dlaczego podczas ulewnych deszczów woda tak szybko staje się tak potężna? Zdaniem m.in. ekspertów z Centrum im. Helmholtza w Poczdamie w przypadku gwałtownych ulew meteorolodzy nie potrafią precyzyjnie określić, kiedy i ile deszczu spadnie na określony obszar. Ponadto metr sześcienny wody waży jedną tonę metryczną, co czyni go bardzo ciężkim. Następnymi czynnikami są erozja zniszczonych […]
Domy z betonu pieluszkowego i zalety średniowiecznych przytułków
Domy z betonu pieluszkowego i zalety średniowiecznych przytułków
Wg badania naukowców z Bayes Business School mniej zamożni, starsi mieszkańcy powstałych setki lat temu angielskich przytułków mogą żyć dłużej niż wielu bogatszych ludzi mieszkających w innych lokalizacjach. Część tych przytułków została zbudowana jeszcze w średniowieczu, zazwyczaj przez organizacje charytatywne dla ubogich. Ich mieszkańcy żyją średnio o 2 do 4 lat dłużej od momentu trafienia […]
Rdzenni mieszkańcy USA i Ekwadoru w trosce o środowisko
Rdzenni mieszkańcy USA i Ekwadoru w trosce o środowisko
Rurociąg Line 3 z ropą pochodzącą z piasków bitumicznych ma przebiegać przez ląd, który według rdzennych Amerykanów i przeciwników projektu jest chroniony traktatami zawartymi między amerykańskim rządem a plemieniem Odżibwejów. Ich sprzeciw wspierają organizacje ekologiczne i aktywiści, którzy krytykowali projekty budowy rurociągów Dakota Access i Keystone XL. Rurociąg Line 3 ma m.in. dwukrotnie przeciąć rzekę […]
Saamowie i rdzenni mieszkańcy USA w walce o środowisko
Saamowie i rdzenni mieszkańcy USA w walce o środowisko
Rdzenna społeczność Saamów – zajmującego się m.in. wypasem reniferów ludu zamieszkującego głównie Laponię – złożyła pozew sądowy przeciwko budowie przy górze Øyfjelle farmy wiatrowej. Jej turbiny powstaną na szlakach migracyjnych hodowanych przez Saamów zwierząt. Od pięciu lat społeczność ta prowadzi działania prawne przeciwko właścicielom największych lądowych farm wiatrowych w kraju, argumentując, że farmy naruszają ich prawa terytorialne i kulturowe. […]
Pozostałe wydania