PL | EN

Ludność rdzenna w Australii, Kanadzie i Brazylii

Według raportu The Productivity Commission w ciągu ostatnich czterech lat wzrosła liczba rdzennych Australijczyków, którzy popełniają samobójstwa, dokonują samookaleczeń i trafiają do więzienia. Wskaźnik pozbawienia wolności rdzennych osób dorosłych zwiększył się w latach 2000–-2019 o 72%. Komisja stwierdziła również, że w następujących obszarach sytuacja rdzennych mieszkańców Australii uległa poprawie: w kwestii wczesnego rozwoju dziecka, partycypacji ekonomicznej oraz w niektórych aspektach zdrowia i edukacji.

Kanada wprowadziła ustawę o zastosowaniu Deklaracji praw ludów tubylczych (UNDRIP) uchwaloną przez Radę Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2006 r. Deklaracja obejmuje m.in. prawa i wolność rdzennych mieszkańców do samostanowienia, języków i tożsamości oraz prawo do życia bez dyskryminacji. Przywódcy rdzennych ludów Kanady uważają inicjatywę kanadyjskich władz za „ważny krok” w ochronie praw rdzennych mieszkańców. Według ostatniego spisu powszechnego z 2016 r. ponad 1,6 mln ludzi identyfikuje się jako przedstawiciele Pierwszych Narodów, Metysów oraz Inuitów (łącznie 4,9% populacji Kanady).

Eksplozje z kamieniołomu znajdującego się w pobliżu rezerwatu rdzennych mieszkańców Dourados w Brazylii zagrażają zdrowiu oraz tradycyjnemu sposobowi życia społeczności Guarani-Kaiowá. Kamieniołom wchodzi w skład kopalni Santa Maria, gdzie ładunkami wybuchowymi rozbija się wydobyte skały. Miejscowa ludność skarży się na utratę słuchu, problemy zdrowotne i zanieczyszczenie środowiska. Zniszczeniu uległ również budynek, w którym odprawia się modły, dba o edukację i tradycyjną kulturę ludu Guarani-Kaiowá.

Pozostałe wydania
Naciskając „Zapisz się”, wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Outriders Sp. not-for-profit Sp. z o.o. i akceptuję regulamin.
Zapisz się