PL | EN

Australia i Oceania

Australia i Oceania jest częścią świata, która obejmuje kontynent Australii oraz przyległe wyspy i państwa wyspiarskie. Żyje tu ok. 42 mln ludzi, z czego większość, bo aż 26 mln w Australii. Oceania dzieli się na 4 regiony: Melanezję, Mikronezję, Polinezję i Australazję. Jedyna granica lądowa Oceanii znajduje się na wyspie Nowa Gwinea. Papua-Nowa Gwinea graniczy na niej z Indonezją. Do Australii i Oceanii należy 14 państw, a także wyspy francuskie, amerykańskie, nowozelandzkie, australijskie, brytyjskie. Do Oceanii należy wyspa Nowa Gwinea (druga największa na świecie, po Grenlandii). Ze względu na oddalenie i wyspiarski charakter w Oceanii występuje wiele endemicznych gatunków roślin i zwierząt. Niektóre kraje położone na małych wyspach borykają się z wieloma problemami. Są uzależnione ekonomicznie od zagranicznej pomocy finansowej, produkują niewystarczające ilości żywności lub nie mają gdzie składować odpadów. Niektórzy naukowcy postulują uznanie nowego kontynentu, Zelandii. Tylko 6% jego terytorium znajduje się ponad powierzchnią wody (Nowa Zelandia i Nowa Kaledonia).