PL | EN

Jakub Parusiński

Dziennikarz
Jakub Parusiński

Na doświadczenie zawodowe Jakuba składa się dziennikarstwo, zarządzanie mediami i doradztwo strategiczne. Jakub pisał m.in. dla Financial Times i The Economist, a w latach 2013-2014 zarządzał gazetą Kyiv Post jako dyrektor generalny. Po ukończeniu studiów MBA na INSEAD pracował nad strategią cyfrową i transformacją w McKinsey & Company w Londynie. W 2019 r. założył firmę konsultingową Jnomics Media, w której jest obecnie partnerem zarządzającym. Jakub jest także przewodniczącym Media Development Foundation oraz wykładowcą strategii i zarządzania w Sztokholmskiej Szkole Ekonomii w Rydze. Jego główne obszary zainteresowań to przedsiębiorczość, innowacyjne modele biznesowe i transformacja organizacyjna.

Zakładnicy węgla