PL | EN

Grzegorz Kurek

Brief Coordinator
Grzegorz Kurek

W Outriders pisze Outriders Magazyn oraz wybiera i selekcjonuje do niego materiały. Zajmuje się również tłumaczeniem artykułów, interaktywnych reportaży i opowieści multimedialnych. Opiekuje się angielską wersją serwisu.. Lektor i tłumacz języka angielskiego. Filologię angielską skończył w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera Krakowie. Mieszka w Nowym Sączu. Przez wiele lat współredagował serwis RealMadrid.pl. Interesuje się komunikacją międzykulturową, kulturą anglosaską oraz iberyjską. Wolny czas najczęściej spędza w górach i na rowerze.

Europę otacza ponad 2000 km murów, zapór i ogrodzeń. Ta na granicy polsko-białoruskiej to tylko jedna z konstrukcji. Wraz z redakcjami z Grecji i Hiszpanii sprawdziliśmy, czy mury graniczne spełniły swoją rolę i jakie były ich koszty dla środowiska, mieszkańców, biznesu czy samych migrantów.