PL | EN

Szmo Kacprzak

Szmo Kacprzak

Działa w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym i studiuje zarządzanie projektami społecznymi na Wydziale Nauk Społecznych UWr. Pracuje we wrocławskiej Fundacji Ekorozwoju. Niedawno rozpoczął działalność publicystyczną - komentuje polską politykę klimatyczną i tematy z nią związane. Swoją przyszłość wiąże z projektowaniem i wdrażaniem społeczno-gospodarczej transformacji.

31 października 2022
Czas okupacji