PL | EN

Jak Darfur Północny radzi sobie z kryzysem klimatycznym?

Pionierski projekt irygacyjny w Darfurze Północnym, jednej z prowincji Sudanu, pomaga zakończyć „pierwszy konflikt wywołany zmianą klimatu”, jak twierdzi część ekspertów. Wojna, w której zginęło ok. 400 tys. ludzi, wybuchła w 2003 r. i zmusiła miliony osób do opuszczenia domów. Obecnie opady deszczu wynoszą tu 20 cm rocznie. Rosną średnie temperatury powietrza, ziemia pustynnieje w związku z przesuwaniem się granic Sahary w kierunku południowym, a opady deszczu są coraz mniej przewidywalne. 

Jednak okoliczna społeczność zbudowała system jazów na rzece Wadi El Ku, płynącej w porze deszczowej przez Al-Faszir, stolicę Darfuru Północnego. Dzięki temu woda z tej sezonowej rzeki nawadnia więcej terenów rolniczych. Obecnie w okolicy jazu Sail Gedaim pracuje 4 tys. rolników, a przed jego powstaniem było to 150 osób. Przy jazach współpracują skonfliktowani dotąd rolnicy i pasterze wielbłądów, prowadzący koczowniczy tryb życia. Tamy umożliwiają ludziom powrót do swoich wiosek i pozwalają na przystosowanie do zmieniającego się klimatu. Kobiety szybciej donoszą wodę do domostw i mają więcej czasu na przykład na naukę w szkołach. Posadziły również 9 tys. drzew umożliwiających pozyskanie gumy arabskiej.

Piasek jest jednym z najbardziej poszukiwanych surowców na Ziemi – rocznie wydobywa się go do 50 mld ton (to największy przemysł wydobywczy na świecie). Według Organizacji Narodów Zjednoczonych popyt na piasek wzrósł trzykrotnie w ciągu ostatnich dwóch dekad, co jest związane głównie z budową miast. W latach 2011–2013 Chiny zużyły więcej tego surowca niż Stany Zjednoczone w całym XX w. W związku z intensywnym wydobyciem piasku z dna Mekongu w Kambodży i Wietnamie ekosystem tej rzeki jest zagrożony, a 500 tys. ludzi może stracić domy. Ponadto Mekong zasila największy na świecie system rybołówstwa śródlądowego i zapewnia żywność 60 mln ludzi mieszkającym w zlewni rzeki. Żyje w niej 800 gatunków ryb i jedna z największych populacji oreczki krótkogłowej, której grozi wyginięcie. Koryto dwóch głównych kanałów delty Mekongu pogłębiło się o 1,4 m w latach 2008–2018 i w sumie o 2–3 m od 1990 r.

Pozostałe wydania
Naciskając „Zapisz się”, wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Outriders Sp. not-for-profit Sp. z o.o. i akceptuję regulamin.
Zapisz się