PL | EN

Nierówności i dyskryminacja kobiet w pracy

Ze względu na różnicę w zarobkach kobiet i mężczyzn, która wynosi 17,3%, można przyjąć, że Brytyjki pracują średnio bez wynagrodzenia przez 63 dni w roku. Według Trades Union Congress (TUC) w 2020 r. kobiety w Wielkiej Brytanii „zaczęły zarabiać” 4 marca. Różnica w zarobkach zależy od sektorów gospodarki. Największa jest w sektorach finansowym i ubezpieczeń, gdzie – jak wynika z badań – kobiety „czekają na rozpoczęcie zarabiania” najdłużej, 123 dni od początku roku, a w sektorze edukacji, gdzie 75% pracowników to kobiety, 93 dni. Najkrócej na „pierwszy płatny dzień w roku” czekają kobiety w branży wodociągów i gospodarki odpadami – 14 dni.

Maman kasomba to odpowiedzialne za transport kamieni pracownice największej kopalni złota w Kiwu Południowym w Demokratycznej Republice Konga (DRK). Kobiety codziennie kilkukrotnie pokonują dwukilometrowy odcinek drogi z dna kopalni na jej szczyt, niosąc w koszach kamienie, które inne pracownice – maman twangaises – rozbijają w poszukiwaniu złota. Większe kamienie, bogatsze w złoto, wydobywają mężczyźni. W górnictwie rzemieślniczym w DRK pracuje między 13 tys. a 18 tys. osób, w tym ok. 40% kobiet. 

Kobiety mieszkające na obszarach wiejskich mogą odegrać ważną rolę w rozwiązaniu problemu wyżywienia rosnącej światowej populacji. Zniwelowanie różnic w wydajności kobiet i mężczyzn w rolnictwie mogłoby wyżywić dodatkowe 150 mln ludzi – a wszystko to przy jednoczesnym zachowaniu istniejących lasów, pastwisk i innych naturalnych siedlisk absorbujących dwutlenek węgla. W porównaniu z mężczyznami kobiety uprawiają o 20–30% mniej roślin na hektar. Kobiety mają mniej zasobów, dzięki którym mogą inwestować w rozwój swoich gospodarstw. Często nie mogą posiadać ziemi, pod której zastaw mogłyby wziąć kredyt w banku na kupno nasion, nawozów wyższej jakości oraz na rekrutację pracowników. Kobiety mają gorszy dostęp do nowoczesnych technologii przewidujących zmiany pogody. Ponadto zajmują się domem, zaopatrzeniem w wodę i opał oraz przygotowaniem pożywienia, dlatego mają mniej czasu na uprawy i sprzedaż żywności.

Hej! Zainteresował Cię nasz Magazyn? Możesz otrzymywać go regularnie. Podaj swój adres e-mail, a co piątek trafi do Ciebie nasz przegląd istotnych i sprawdzonych informacji ze świata. Miłego czytania!
Naciskając „Zapisz się”, wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Outriders Sp. not-for-profit Sp. z o.o. i akceptuję regulamin.
Czytaj również
Trudna sytuacja kobiet na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Europie
Trudna sytuacja kobiet na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Europie
W 2019 r. w Republice Południowej Afryki, która walczy z przemocą na tle płciowym, zamordowano ponad 2,7 tys. kobiet. Przed wprowadzeniem zasad izolacji społecznej zgłaszano średnio 100 gwałtów dziennie. Według ekspertów skala zjawiska jest większa. W 2019 r. rząd przyznał dodatkowe fundusze na walkę z przemocą na tle seksualnym i pomoc jej ofiarom. Wprowadzenie zasad […]
Coraz większa różnica ekonomiczna między płciami
Coraz większa różnica ekonomiczna między płciami
Według raportu Global Gender Gap 2020 przygotowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) nierówności między mężczyznami i kobietami w obszarach ekonomii, polityki, edukacji i zdrowia nie znikną przez następnych 99 lat i sześć miesięcy w 107 krajach objętych raportem od początku jego publikowania (2006 r.). Wyrównanie szans ekonomicznych i udziału kobiet w gospodarce w 153 krajach […]
Dzień Równej Płacy i koniec dyskryminacji mężczyzn w Szwajcarii
Dzień Równej Płacy i koniec dyskryminacji mężczyzn w Szwajcarii
18 listopada 2021 r. był w Wielkiej Brytanii Dniem Równej Płacy (przypada on na dzień, w którym przeciętna pracownica przestaje zarabiać, w przeciwieństwie do przeciętnego pracownika, z powodu różnicy w wynagrodzeniu ze względu na płeć). Dla czarnoskórych kobiet Dzień Równej Płacy wypadł jednak już 27 września ub.r. (26% różnicy w wynagrodzeniu w porównaniu z przeciętnym […]
„Obowiązki” kobiet i mężczyzn
„Obowiązki” kobiet i mężczyzn
Młodzi mężczyźni są otwarci na kwestie równości płci, np. w przypadku feminatywów i zwiększenia udziału kobiet w polityce czy sporcie, ale nadal rzadko pomagają w obowiązkach domowych – wynika z najnowszych badań przeprowadzonych w USA. Pary osób przeciwnej płci w wieku 18–34 lata dzielą obowiązki domowe w podobny sposób, jak pary tworzone przez osoby starsze […]
Równouprawnienie kobiet na świecie
Równouprawnienie kobiet na świecie
Jedynie w sześciu państwach na świecie istnieje pełne równouprawnienie kobiet i mężczyzn – wynika z najnowszego raportu Banku Światowego, którego pracownicy przeprowadzili badania w 187 krajach świata. Najwyższy możliwy wynik w 35 kategoriach osiągnęły: Belgia, Dania, Szwecja, Francja, Łotwa i Luksemburg. 10 lat temu żadne państwo na świecie nie spełniło wszystkich kryteriów. Najwięcej reform, mających […]
Pozostałe wydania