PL | EN

Nierówności i dyskryminacja kobiet w pracy

Ze względu na różnicę w zarobkach kobiet i mężczyzn, która wynosi 17,3%, można przyjąć, że Brytyjki pracują średnio bez wynagrodzenia przez 63 dni w roku. Według Trades Union Congress (TUC) w 2020 r. kobiety w Wielkiej Brytanii „zaczęły zarabiać” 4 marca. Różnica w zarobkach zależy od sektorów gospodarki. Największa jest w sektorach finansowym i ubezpieczeń, gdzie – jak wynika z badań – kobiety „czekają na rozpoczęcie zarabiania” najdłużej, 123 dni od początku roku, a w sektorze edukacji, gdzie 75% pracowników to kobiety, 93 dni. Najkrócej na „pierwszy płatny dzień w roku” czekają kobiety w branży wodociągów i gospodarki odpadami – 14 dni.

Maman kasomba to odpowiedzialne za transport kamieni pracownice największej kopalni złota w Kiwu Południowym w Demokratycznej Republice Konga (DRK). Kobiety codziennie kilkukrotnie pokonują dwukilometrowy odcinek drogi z dna kopalni na jej szczyt, niosąc w koszach kamienie, które inne pracownice – maman twangaises – rozbijają w poszukiwaniu złota. Większe kamienie, bogatsze w złoto, wydobywają mężczyźni. W górnictwie rzemieślniczym w DRK pracuje między 13 tys. a 18 tys. osób, w tym ok. 40% kobiet. 

Kobiety mieszkające na obszarach wiejskich mogą odegrać ważną rolę w rozwiązaniu problemu wyżywienia rosnącej światowej populacji. Zniwelowanie różnic w wydajności kobiet i mężczyzn w rolnictwie mogłoby wyżywić dodatkowe 150 mln ludzi – a wszystko to przy jednoczesnym zachowaniu istniejących lasów, pastwisk i innych naturalnych siedlisk absorbujących dwutlenek węgla. W porównaniu z mężczyznami kobiety uprawiają o 20–30% mniej roślin na hektar. Kobiety mają mniej zasobów, dzięki którym mogą inwestować w rozwój swoich gospodarstw. Często nie mogą posiadać ziemi, pod której zastaw mogłyby wziąć kredyt w banku na kupno nasion, nawozów wyższej jakości oraz na rekrutację pracowników. Kobiety mają gorszy dostęp do nowoczesnych technologii przewidujących zmiany pogody. Ponadto zajmują się domem, zaopatrzeniem w wodę i opał oraz przygotowaniem pożywienia, dlatego mają mniej czasu na uprawy i sprzedaż żywności.

Hej! Zainteresował Cię nasz Magazyn? Możesz otrzymywać go regularnie. Podaj swój adres e-mail, a co piątek trafi do Ciebie nasz przegląd istotnych i sprawdzonych informacji ze świata. Miłego czytania!
Naciskając „Zapisz się”, wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Outriders Sp. not-for-profit Sp. z o.o. i akceptuję regulamin.
Czytaj również
Dyskryminacja kobiet w Japonii i Arabii Saudyjskiej
Dyskryminacja kobiet w Japonii i Arabii Saudyjskiej
Z badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych w 2018 r. wynika, że 86% ankietowanych uznaje, że kobiety i mężczyźni są równie inteligentni. Kobiety są nadal uważane za bardziej emocjonalne i wrażliwe, a mężczyźni za ambitniejszych i bardziej agresywnych. Dla porównania, w 1946 r. tylko 35% respondentów uważało, że kobiety i mężczyźni są równie inteligentni, a pozostali […]
Lepsza sytuacja kobiet na amerykańskim rynku pracy
Lepsza sytuacja kobiet na amerykańskim rynku pracy
Kobiety częściej pracują na etacie i więcej zarabiają niż przed kryzysem finansowym w 2008 r., wynika z danych zebranych podczas spisu powszechnego w Stanach Zjednoczonych. W 2018 r. mediana zarobków kobiet pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy była o 5,8% wyższa niż w 2007 r. Zarazem mediana ta w 2018 r. wyniosła 82% mediany zarobków […]
Skutki pandemii a nierówność płciowa
Skutki pandemii a nierówność płciowa
Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) kobiety stanowią 70% pracowników opieki zdrowotnej i aż 95% pracowników opieki długoterminowej na świecie. Jednocześnie np. w Wielkiej Brytanii wynagrodzenie pielęgniarek wzrosło o 5% w latach 2010–2017, a inflacja wzrosła w tym czasie o ok. 15%. Kobiety to większość pracowników tych gałęzi gospodarki, które zostały najmocniej dotknięte pandemią […]
Równouprawnienie kobiet na świecie
Równouprawnienie kobiet na świecie
Jedynie w sześciu państwach na świecie istnieje pełne równouprawnienie kobiet i mężczyzn – wynika z najnowszego raportu Banku Światowego, którego pracownicy przeprowadzili badania w 187 krajach świata. Najwyższy możliwy wynik w 35 kategoriach osiągnęły: Belgia, Dania, Szwecja, Francja, Łotwa i Luksemburg. 10 lat temu żadne państwo na świecie nie spełniło wszystkich kryteriów. Najwięcej reform, mających […]
Reprezentacja kobiet w polityce, sądownictwie i udział w rynku pracy
Reprezentacja kobiet w polityce, sądownictwie i udział w rynku pracy
Według Organizacji Narodów Zjednoczonych w ostatnich latach nastąpił znaczący wzrost liczby dziewcząt zapisywanych do szkół podstawowych, poprawa ochrony kobiet przed przemocą i dyskryminacją oraz spadek umieralności okołoporodowej matek. Na całym świecie 21 kobiet pełni funkcję prezydenta lub premiera. To około dwa razy więcej niż 25 lat temu. Od 1995 r. odsetek kobiet zasiadających w organach ustawodawczych na świecie […]
Pozostałe wydania