PL | EN

Sytuacja polityczna w Omanie, Kuwejcie i Malezji

Sułtan Omanu Hajsam ibn Tarik Al Sa’id postanowił zmienić konstytucję państwa, tworząc stanowisko dziedzica, które zajmie jego najstarszy syn Dhi Yazan bin Haitham. Tron będzie „przechodził na najstarszego z jego synów, następnie na najstarszego z synów tego ostatniego i tak dalej”. Sułtan wprowadził również zmiany mające na celu zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności działań rządu. Poprawki do konstytucji zbliżają Oman do ustroju politycznego pozostałych państw Zatoki Perskiej i zmniejszają obawy przed destabilizującym kryzysem sukcesyjnym w przyszłości.

W Kuwejcie emir Nawaf al-Ahmad al-Dżabir as-Sabah przyjął dymisję rządu premiera Sabaha al-Chalida as-Sabaha. Wcześniej 38 posłów zarzuciło premierowi łamanie konstytucji podczas tworzenia rządu i brak programu działań gabinetu. Kuwejt jest jedynym państwem w Zatoce Perskiej, w którym wszyscy członkowie parlamentu (50-osobowe Zgromadzenie Narodowe) są wybierani w wyborach, a sam parlament ma szerokie uprawnienia ustawodawcze i może odwoływać ministrów z urzędu.

W Malezji król Abdullah Sultan Ahmad Shah (Tengku Abdullah) ogłosił wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie całego kraju, co pozwoli premierowi Muhyiddinowi bin Haji Muhammadowi Yassinowi uniknąć wyborów parlamentarnych, dopóki nie dobiegnie końca pandemia COVID-19. Poinformuje o tym niezależna rada, której członkowie nie zostali jeszcze powołani. Prace parlamentu zawieszono, premier natomiast otrzymał większe uprawnienia do rządzenia państwem.

Pozostałe wydania
Naciskając „Zapisz się”, wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Outriders Sp. not-for-profit Sp. z o.o. i akceptuję regulamin.
Zapisz się