PL | EN

Kobiety i Nagrody Nobla

W 2019 r. wszystkie nagrody Nobla w dziedzinach naukowych zostały przyznane mężczyznom. W 2018 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii przyznano Frances Arnold, a Donna Strickland została trzecią kobietą w historii, która otrzymała Nobla w dziedzinie fizyki. 97% wszystkich laureatów naukowej Nagrody Nobla to mężczyźni. Badania pokazują, że istnieje ukryte uprzedzenie wobec kobiet jako ekspertów i naukowców. Wyniki badań prowadzonych przez kobiety są rzadziej cytowane przez innych, a ich pomysły częściej przypisuje się mężczyznom.

Kobiety są też niedostatecznie reprezentowane w dziedzinach nauki, technologii, inżynierii i matematyki. Zniechęcają się do przedmiotów ścisłych z powodu polityki edukacyjnej, kontekstu kulturowego, stereotypów i braku odpowiednich wzorców, a nie ze względu na brak umiejętności. Ponadto, decydując się na karierę akademicką, napotykają przeszkody w rozwoju zawodowym. Im więcej w danej dziedzinie pracuje mężczyzn, tym trudniej kobietom osiągnąć sukces. Jednak dzięki reformom i nowym programom edukacyjnym, wprowadzonym w ostatnich kilkudziesięciu latach, kobiety częściej wybierają karierę akademicką i nauki ścisłe. Według American Institute of Physics (AIP) ok. 20% kobiet uzyskuje obecnie tytuł licencjata fizyki i 18% – stopień naukowy doktora fizyki (w latach 70. odpowiednio 10% i 5%).

Ponad 25% kobiet nigdy nie ubiegało się o podwyżkę wynagrodzenia i uważa to za „niezręczny proces”. Gdy już podejmują próbę, są oceniane surowiej niż mężczyźni i rzadziej otrzymują podwyżkę. Prawie jedna piąta mężczyzn i tylko tylko 8% kobiet prosi o wyższe wynagrodzenie dwa lub więcej razy w roku – wynika z badań przeprowadzonych przez Good Money Week w Wielkiej Brytanii na próbie 2 tys. osób.

W firmach, gdzie na stanowiskach kierowniczych pracuje więcej niż 20% kobiet, zaobserwowano wzrosty cen akcji i przychodów oraz większe zyski w ciągu ostatnich 10 lat – wynika z analizy 3 tys. firm z 56 krajów wykonanej przez badaczy z Credit Suisse. Przeprowadzili oni również ankietę wśród 120 firm rodzinnych w ponad 10 krajach i odkryli, że większy odsetek kobiet na stanowiskach menedżerskich powoduje większą skłonność do „czynienia dobra” – firmy chętniej koncentrują się na środowisku, samopoczuciu pracowników i ładzie korporacyjnym.

Pozostałe wydania
Naciskając „Zapisz się”, wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera Brief przez Outriders Sp. not-for-profit Sp. z o.o. i akceptuję regulamin.
Zapisz się