PL | EN

Raport Banku Światowego i stopy procentowe na świecie

Zgodnie z danymi Banku Światowego ponad 70 państw rozwijających się stanie w 2022 r. w obliczu dodatkowych spłat zadłużenia w wysokości prawie 9,7 mld euro – to wzrost o 45% w stosunku do 2020 r. Gospodarki tych krajów zmagają się również z „ukrytym” lub nieprzejrzystym zadłużeniem – np. powolnym i wadliwym wykrywaniem zagrożeń finansowych, takich jak niespłacane pożyczki – oraz rosnącą inflacją i stopami procentowymi.

Bank Japonii złożył ofertę nielimitowanego zakupu obligacji rządowych, aby ograniczyć gwałtowny wzrost długoterminowych stóp procentowych. Bank ustalił oprocentowanie zakupu 10-letnich obligacji rządowych na 0,25%. Decyzja ta podkreśla japońską politykę finansową polegającą na utrzymaniu prawie zerowych stóp procentowych. Argentyński Bank Centralny podniósł tymczasem referencyjną stopę procentową o 250 punktów bazowych, do 42,5%, w ramach dostosowania polityki pieniężnej do celów ustalonych z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. 

Zdaniem Yi Ganga, szefa Banku Ludowego Chin, chińska gospodarka ponownie osiągnie potencjalne tempo wzrostu między 5–5,7% w 2022 r., przy aktywnym wsparciu podległej mu instytucji. Bank Ludowy Chin w ostatnich miesiącach obniżył stopy procentowe, zmniejszył ilość gotówki, którą banki muszą trzymać w rezerwie, oraz przyspieszył ekspansję kredytową w gospodarce. Wg Øysteina Olsena, szefa Norges Banku, norweska gospodarka dobrze radzi sobie podczas wychodzenia z kryzysu związanego z pandemią COVID-19. To w dużej mierze zasługa przemysłu wydobywczego gazu i ropy naftowej oraz sprzyjających cen tych surowców na światowych rynkach.

Pozostałe wydania
Naciskając „Zapisz się”, wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Outriders Sp. not-for-profit Sp. z o.o. i akceptuję regulamin.
Zapisz się