PL | EN

Inwokacja

Wspieraj nas,

aby móc oglądać nagrania

Rejon Solecznicki leżący na południe od Wilna, uznawany jest za najbardziej polską część Litwy. Przed II wojną światową znajdował się w granicach Rzeczpospolitej, a następnie wszedł w skład Związku Radzieckiego.

Więcej informacji: Litwa
Zobacz również