PL | EN

Esencja – to, czego nie można wyciąć

Wspieraj nas,

aby móc oglądać nagrania

Non/fiction za pomocą reportażu i wywiadu zgłębia zarówno powracające tematy, jak i nowe zjawiska, wykraczając daleko poza newsy. Nieśpiesznie i dokładnie.

  • Skąd się wziął pomysł na “Non/fiction”?
  • Jak pracuje się nad przygotowaniem magazynu?
  • Jak wygląda droga od akceptacji tematu reportażu do jego finalnej wersji?
  • Dlaczego redaktorka jest też kurierem czy sprzedawcą?
  • Dlaczego misja jest kluczowa przy tworzeniu takiego magazynu?
Więcej informacji:
Zobacz również