PL | EN

Włodzimierz Nowak

REPORTER
Włodzimierz Nowak

Reporter, przez ostatnie pięć lat zarządzał „Dużym Formatem” – magazynem reporterskim wydawanym przez największą w Polsce liberalną gazetę („Gazeta Wyborcza”) i grupę medialną („Agora”). Jego prace zostały wyróżnione w ramach przyznawanej w Niemczech nagrody im. Georga Dehio (2010), polsko-niemieckiej nagrody dziennikarskiej (2009) oraz Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich im. Kazimierza Dziewanowskiego (2005) za cykl reportaży z Białorusi.

Do jego reportaży należą: „Obwód głowy” (finał prestiżowej Nagrody Literackiej Nike 2008), „Serce narodu koło przystanku” (finał Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki 2009), „Niemiec. Wszystkie ucieczki Zygfryda” (nominacja do Nagrody Nike 2017), „Dżej Dżej. Rozmowy z Jackiem Jaśkowiakiem, prezydentem Poznania” (2017, współautorką książki jest Violetta Szostak).