PL | EN

Federica Cherubini

Head of Leadership Development
Federica Cherubini

Federica Cherubini jest dyrektorem ds. rozwoju przywództwa w Reuters Institute for the Study of Journalism na Uniwersytecie Oksfordzkim. Jest ekspertem w zakresie pracy redakcyjnej i zmian organizacyjnych. Ma dziesięcioletnie doświadczenie pracy u największych wydawców, w instytutach badawczych i redakcjach na całym świecie.

Przed dołączeniem do Reuters Institute była menadżerem ds. projektów w Hearken, firmie konsultingowej zajmującej się kontaktem z odbiorcą, która pomaga redakcjom w we współpracy oraz ulepszaniu relacji z zainteresowanymi stronami w ramach zrównoważonego rozwoju. Federica specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu nowych i ulepszonych systemów pracy, łączeniu ludzi, dyscyplin, działów, projektów i kultur.

Przed dołączeniem do Hearken była redaktorem ds. projektów dla odbiorców w Condé Nast International, pracując nad zwiększaniem liczby odbiorców, najlepszymi praktykami postępowania i sposobami dzielenia się wiedzą. Jest ekspertem w zakresie strategii stosowania newsletterów i projektów redakcyjnych, które zwiększają lojalność odbiorców. Była trenerem w Membership Puzzle Project.

Federica jest dyrektorką w Hacks/Hackers London, społeczności liczącej ponad 4 tys. osób, które są zainteresowane relacjami między dziennikarstwem i technologią i spotykają się, aby dyskutować na temat przyszłości dziennikarstwa. Federica brała udział w programie The 2018 Women’s Leadership Accelerator stowarzyszenia Online News Association i jest mentorką inicjatywy Digital Women Leaders.