PL | EN

Konflikt w Górskim Karabachu

Zdjęcia: Antoine Agoudjian

27 września 2020 r. między Azerbejdżanem a Armenią doszło do starć o sporny region Górskiego Karabachu. To górzysty obszar na Kaukazie Południowym, na arenie międzynarodowej uznawany za część Azerbejdżanu, ale zamieszkały głównie przez etnicznych Ormian.

10 listopada br. Azerbejdżan, Armenia i Rosja podpisały porozumienie o zawieszeniu broni. Na jego mocy Armenia przekazała część terytoriów leżących poza granicami Górskiego Karabachu, a Azerbejdżan zachował kontrolę nad częścią spornych obszarów.

Francuski fotograf Antoine Agoudjian uchwycił moment, kiedy etniczni Ormianie w Górskim Karabachu podpalali swoje domy przed udaniem się do Armenii w następstwie porozumienia o zawieszeniu broni, na mocy którego ich ziemie trafiły do Azerbejdżanu.

Spory między Azją a Europą o kontrolę nad tym terytorium toczą się od wieków. Górski Karabach został częścią imperium rosyjskiego w XIX w. W latach 20. XX w., gdy Armenia i Azerbejdżan zostały częścią Związku Radzieckiego, władze Azerbejdżanu przejęły kontrolę nad Górskim Karabachem. Napięcia między chrześcijańskimi Ormianami a głównie muzułmańskimi Azerami wróciły w 1991 r. po upadku Związku Radzieckiego.

Jak podaje Amnesty International, organizacje humanitarne potępiły fakt, że zarówno siły Azerbejdżanu, jak i Armenii popełniły zbrodnie wojenne podczas ostatnich starć, m.in. ścinając jeńcom głowy i profanując zwłoki żołnierzy przeciwników. Zginęło ponad 5 tys. osób, a tysiące wysiedlono.

Więcej informacji: Górski Karabach